ඔයාගේ FB ACCOUNT එක hackersලගෙන් ආරක්ෂා කරගමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, May 17, 2014

ඔයාගේ FB ACCOUNT එක hackersලගෙන් ආරක්ෂා කරගමුද?


කොහොමද යාලුවනේ ඉතින්.අද මන් කියාදෙන්නේ ඔයාලගේ fb account එකට වෙන කව්රු හරි ලොග් වෙන්න හැදුවොත් එයාට ඔයාගේ account එකට ලොග් වෙන්න බැරි විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි.මතක තියාගන්න යාලුවනේ මේ ක්‍රමය ඔයාල ඔයාලගේ account එකටත් දා ගත්තොත් ඔයාගේ account එක hack කරන්න හදන කෙනාට ඔයාගේ email එකයි password එකයි දැනගත්තත් ඔයාගේ account එකට ලොග් වෙන්න බැ.මේක අපි කරාම ඔයා account එකට ලොග් වෙන්න හදනොට fb එකෙන් ඔය දෙන mobile number එකට පින් එකක් එනෝ.එකේ තියෙන අංක ටික ඔයාගේ account එකේ type කරලා ලොග් වෙන්න පුලුවන්.ඔන්න එහෙනම් කරන විදිහ මන් කියාදෙන්නයි හදන්නේ.එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු නේද?
ඔන්න මන් පියවරින් පියවර photos එක්කම දානෝ ඔයාලට ලේසි වෙන්න.
1....මේ පල්ලෙහා රූපේ තියෙනෝ නේද අපි logout වෙන තැනට උඩින් settings කියලා එකක් එක click කරන්න.
2....දැන් පහල රූපේ රතු පාටින් mark කරලා තියෙනෝ නේද security කියලා එකක්.අන්න ඒක click කරන්න
3....ඊළගට එන්නෙ මේ වගේ එකක්.මේකේ මන් mark කරලා තිනෝ නේද Login Approvals කියලා එකක්.අන්න එක ඉස්සරහින් තියෙන Edit කියන එක click කරන්න.
4....ඊළගට මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි..Require a security code to access my account from unknown browsers කියල එයි.ඔයා එක ඉස්සරහින් තියෙන පොඩි කොටුව උඩ click කරන්න.
5....එහෙම ඔය ඒ පොඩි කොටුව උඩ click කරහම මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි.එකේ Get Started කියන එක click කරන්න.
6....ඊළගට එන්නෙ මෙන්න මෙහෙම එකක්.එකේ ඔයා ඔයාගේ phone number එක ගහල continue දෙන්න.
7....ඊළගට එන්නේ මේ වගේ එකක්.එකට ඔය අර දුන්න phone number එකට ආපු code එක ගහල continue දෙන්න.
8....දැන් ඊළගට එන රූපේ තිනෝ close කියලා එකක් එක දෙන්න.
ඊළගට ඔයා logout වෙලා ආයිත් ලොග් වෙනොට අර විදිහ code එකක් ඔයාගේ phone number එකට එයි.එක ගහලා continue දුන්නාම එයි මෙහෙම 2ක්.
SAVE BROWSER
DONT SAVE
මතක තිය ගන්න යාලුවනේ ඔය ඔයාගෙම pc එකෙන් එනොන්ම් save browser දෙන්න.නැත්නම් cafe එකක්න් හරි යාලුවෙක්ගෙ phone එකකින් pc එකකින් fb එනොන්ම් dont save දෙන්න.


ඔන්න එහෙනම් අපි ගියා.හොදයි නම් comment එකක් දාලම යන්නකෝ..................

No comments:

Post a Comment