ඔයාගේ internet Speed එක වැඩි කරගමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, June 29, 2014

ඔයාගේ internet Speed එක වැඩි කරගමුද?

 

 Start + R එකපාර press කරලා run එක ගන්න.එකේ gpedit.msc කියල  Type කරලා enter දෙන්න.

ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් එයි.

දැන් මේ පහල තියෙන තැනට යන්න

Computer Configuration > Administrative Templates> Network > QoS packet Scheduler.

දැන්  Limit Reversible Bandwidth කියන එක Click කරන්න.

ඊලගට එන එකේ Enable කියන එක ච්ලිච්ක් කරලා එතන පහලින් තියෙනවා කොටුවක් පොඩි.එකේ  0 දාල Apply දීල Ok කරන්න.

දැන් pc එක Restart කරන්න..........................................

2 comments:

  1. ඔව් බන් 7.2 ඩොන්ගල් එකේ 10 ත් යනවා හම්මේ

    ReplyDelete