මෙන්න ඔයාලත් ගන්න GTA 4 game එක

7:50:00 AM 0
කවුරුත් දන්න GTA 4 මෙන්න............
අහ් මෙන්න තවත් මැක්සියක් ෆුන් 1කෙ අතල් 1කෙ ගහන්න පුලුවන් මෙක මෙක සමහරක් අය නම් ගහලත් ඇති මෙ නොගහපු අපෙ යලුවනට.............

සිරවටම මොකද නම මෙකෙ GTA IV
Gta කියන ගෙම්ස් මලවෙ 4ර වෙනි GAme 1ක තම මෙ!

ඔයාගේ පරිගණකයේ Screen එක record කරමුද?

2:01:00 PM 0

කොහොමද යාලුවනේ ඉතින්.ඔන්න අද ගෙනාවේ ඔයාලගේ ප්ක එකේ හරි lap එකේ හරි ඔයාල මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට එක ඔයා කරන විදිහටම record කරන්න පුළුවන් පොඩි software එකක්.මේක 4mb වගේ තමා වෙන්නේ.ඔන්න එහෙනම් පහලින් ලින්ක් එක දානවා.වැඩ කරන විදිහ පට්ටම ලේසියි.තේරෙන්නේ නැත්නම් comment කරන්නකෝ

Free Download Now
තප්පර 5ක් ඉදල skip ad කියනා එක click කරන්න.

Computer Hardware පාඩම -12

11:07:00 AM 1
Computer Hardware පාඩම -12 (Hard disk drive) Computer Hardware පාඩම,පාඩම් මාලාවේ දොලොස් වැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි එකොලහම​ ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ  එකොලහම​   බලාගන්නකෝ.
1-ලිපිය, 2-ලිපිය, 3-ලිපිය , 4-ලිපිය , 5-ලිපිය ,6-ලිපිය7- ලිපිය,  8- ලිපිය ,  9- ලිපිය,10 - ලිපිය  , 11- ලිපිය

Computer Hardware පාඩම-11

11:07:00 AM 1
Computer Hardware පාඩම-11 (Microprocessor)
පාඩම් මාලාවේ එකොලොස් වැනි   ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි දහයම   ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ දහයම     බලාගන්නකෝ.

            1-ලිපිය2-ලිපිය3-ලිපිය , 4-ලිපිය , 5-ලිපිය ,6-ලිපිය,7- ලිපිය , 8- ලිපිය , 9- ලිපිය,10- ලිපිය 


Computer Hardware පාඩම-10

11:06:00 AM 1
Computer Hardware පාඩම-10  (Main Board 01-Expansion Slots) Computer Hardware පාඩම් මාලාවේ දහ වැනි  ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි නමයම  ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ නමයම    බලාගන්නකෝ.
1-ලිපිය2-ලිපිය3-ලිපිය , 4-ලිපිය , 5-ලිපිය ,6-ලිපිය,7- ලිපිය , 8- ලිපිය , 9- ලිපිය

Computer Hardware පාඩම- 09

11:06:00 AM 1
Computer Hardware පාඩම- 09 (Main Board 03) Memory & Memory Slot Computer Hardware පාඩම් මාලාවේ නම වැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපිඅටම​ ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ අටම​   බලාගන්නකෝ.
1-ලිපිය2-ලිපිය3-ලිපිය , 4-ලිපිය 5-ලිපිය, 6-ලිපිය,7- ලිපිය,  8- ලිපිය

Computer Hardware පාඩම -08

11:05:00 AM 0
Computer Hardware පාඩම -08  (Main Board 02)
ඉතින් යාලුවනේComputer Hardware පාඩම් ,මාලාවේ අට වැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි හතම  ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ හත  බලාගන්නකෝ.

Computer Hardware පාඩම- 07

11:03:00 AM 0
Computer Hardware පාඩම- 07  (Main Board 01)


ඉතින් යාලුවනේ  Computer Hardware පාඩම-පාඩම් මාලාවේ හත්වැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි හයම  ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ හයම   බලාගන්නකෝ.


Computer Hardware පාඩම- 06

11:02:00 AM 1
Computer Hardware පාඩම- 06 (Casing-Power supply)
ඉතින් යාලුවනේ Computer Hardware පාඩම .පාඩම් මාලාවේ හය වැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි පහම​ ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ පහම​  බලාගන්නකෝ.
1-ලිපිය2-ලිපිය3-ලිපිය , 4-ලිපිය5-ලිපිය

Computer Hardware පාඩම- 05

11:02:00 AM 0
Computer Hardware පාඩම- 05 (Casing)
ඉතින් යාලුවනේ Computer Hardware පාඩම,පාඩම් මාලාවේ පස් වැනි  ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි හතරම​  ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ හතරම​   බලාගන්නකෝ.1-ලිපිය,2-ලිපිය,3-ලිපිය ,4-ලිපිය 

Computer Hardware පාඩම-04

11:01:00 AM 0
Computer Hardware පාඩම-04 කොටස් (Parts)ඉතින් යාලුවනේ Computer Hardware පාඩම, පාඩම් මාලාවේ හතර වැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි තුනම​  ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ තුනම​   බලාගන්නකෝ.Computer Hardware පාඩම -03

11:01:00 AM 1
Computer Hardware පාඩම -03ආරක්‍ෂාව (Safty)
ඉතින් යාලුවනේ Computer Hardware පාඩම, පාඩම් මාලාවේ තුන් වැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපි දෙකම​ ඔයාලා කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒ දෙකම​  බලාගන්නකෝ.
1- පාඩම ,2- පාඩම 


Computer Hardware පාඩම- 2

11:00:00 AM 1
Computer Hardware පාඩම- 2 (tools)
ඉතින් යාලුවනේ Computer Hardware පාඩම, පාඩම් මාලාවේ දෙවැනි ලිපිය තමයි අද ඔයාලට දෙන්නේ මුල් ලිපිය කියවන්න ඇතිනේ කියවපු නැතිකෙනෙක් ඉන්නවනම් පහලින් ගිහින් ඒක  බලාගන්නකෝ.

Computer Hardware පාඩම 01

11:00:00 AM 0
Computer Hardware පාඩම 01

යාලුවනේ ඔන්න අද ඉදන් අපි අලුත් පාඩම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරනවා..අද ඉදන් අපි ලියන්නේ Computer Hardware පාඩම , මම හිතනවා නොදන්න  ගැන දන්නා සිංහලෙන් මුල සිට සරලව වගේම මේ ලිපෙලත් අවසන් වනකොට ඔයාහොදම වැඩ්ඩේක් වෙයි කියලා. මේකත් කොටස් කිහිපයකින් සමන් විත වෙනවා.ඵලමු කොටසට අදාල පාඩම් ට්ක තමයි මුලින් දෙන්නේ.

මෙන්න Sleeping Dogs game එක

10:21:00 AM 0
Sleeping Dogs සුපිරියක්

ඔන්න යලුවනෙ සුබ සන්ධයවක් කිව්වා හිහිහිහිහි අපෙ බ්ලොග් සයිට් 1කට එන්න එන්නම ප්‍රතිචර එලස් වෙනවා ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි හරි ඔන්න අද දෙන්න යන්නෙ තවත් එලකිරි වගෙ ගෙම් 1කක් මෙක ඇවිල්ලා අපි කවුරුත් දන්න වගෙ වැඩ තියන ගෙම් කැල්ලක් සුපිරියක් කිවොත් මා නිවැරදි ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්නකො කොහොමද කියලා....

MEDAL OF HONOR game එක මෙන්න

10:13:00 AM 0
MEDAL OF HONOR-RELOADED                                                    
තවත් එල ගෙමක් මෙක ගොඩක් අයනම් ගහලත් ඇති එ වගෙම සුපිරි ගනයෙ ගෙමක් ඔන්න එහෙනම්..

මෙන්න crysis 3 game එක

9:59:00 AM 0
Crysis 3 
මෙන්න යාලුවනේ ගොඬ දවසකින් ආවා පට්ට Game එකක් අරන් crysis නම කිව්වත් ඇතිනේ කට්ටිය   crysis 1 , crysis 2 සෙල්ලම් කරලා තියනවනේ ඔන්න අද ගෙනාවා ඔයාලට crysis 3 Games වලින් මමත් ගහපු පට්ටම Game එකක්  මෙන්න Link  එක බාගෙනම බලන්න............

Need for Speed Rivals game එක මෙන්න

9:50:00 AM 0
Need for Speed Rivals අලුතින්ම අපු එක
                          
ඔන්න අලුතින්ම අපු ගෙම් කෑල්ලක් දෙන්න යන්නෙ,කවුරුත් දන්නවා නෙ Need For Speed ගෑන මෙ එකෙ අලුත්ම ගෙම් එක මෙක පට්ට e වගෙම සුපිරි බලන්න කො

මෙන්න Call of Duty Ghosts game එක

9:43:00 AM 2
Call of Duty Ghosts සුපිරිම ගෙම් එක දෑනටඔන්න Call Of Duty ගෙම්ස් මලවෙ අලුතින්ම අපු ගෙම්ස් එක,මෙක Play කරන්න නම් හොද ග්‍රෆික් එකක් තියෙන්න ඔනා එ වගෙමයි මෙය ලොකයෙ ජනප්‍රය ම උන ගෙම් එක වෙනවා දෑනට ,හරි වෑඩියෙ කතා නෑතුව පහලින් බලා ගමු ....

Sniper Elite 3 PC full game එක මෙන්න

9:33:00 AM 0

උනු උනුවෙ Sniper Elite 3 PC full game

මම ලින්ක් දෙකක් දෙනවා කැමති එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Online ගහන්න ඕන අය ^^nosTEAM^^ එකෙ එක බාගන්න එකෙ DLC ෆයිල් ටික තියනව ඒ නිසා පොඩ්ඩක් සයිස් එක වැඩී. හෙට වෙනකොට සීඩ්ස්ල වැඩි වෙයි.>Sniper Elite 3 PC full game

සුපිරි game එකක් Assassins Creed IV Black Flag

9:23:00 AM 0
උනු උනුවෙම බාගන්න 
                        Assassins Creed IV Black Flag


                                                    ඔන්න ගොඩ කලෙකට පස්සෙ සුපිරි ගෙම් එකක් දෙන්න යන්නෙ,Assassins Creed ගෙම් මලවෙ අලුත්ම ගෙම් එක මෙන්න එහෙනම් අලුතින්ම අපු ගමන් උනු උනු වෙ බා ගන්න,Assassins Creed IV Black Flag 

මෙන්න Brick Mansions  film එක

මෙන්න Brick Mansions film එක

8:59:00 AM 0
මෙන්න Brick Mansions (2014)  
           


මේ අරගෙන එන්නේ අපේ හිතාදර ජනප්‍රිය නළු පෝල් වෝකර් විසින් 2013 නොවැම්බර් 30 වෙනිදා, මෙලොවින් සමුගැනීමට පෙර, සම්පූර්ණයෙන්ම තම රංගන දායකත්වය දක්වා අවසන් කල, අවසාන චිත්‍රපටයයි. ප්‍රංශ කැනේඩියානු ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් වන Brick Mansions ලෙස නම් කර ඇති මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත සඳහා රංගනයෙන් දායක වන්නේ, පෙර කී ලෙසම Paul Walker, David Belle සහ RZA.
පට්ට film එකක් need for speed

පට්ට film එකක් need for speed

8:47:00 AM 0
මෙන්න need for speed film එක 

  
                                      

අද මේ එකතු වෙන්නේ අලුත්ම සහ මේ අවුරුද්දේ නෙමේ ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් කතා බහට ලක් වූ ජනප්‍රිය හොලිවුඩ් සලරුවක්. උඩ තියෙන පින්තූරය දැක්කම හැමෝම දන්නවා මේ මොකද්ද කියලා. ජනප්‍රිය පරිඝනක ක්‍රීඩාවක් වන Need for Speed පාදක කරගෙන තැනු මේ චිත්‍රපටය මේ වසරේ මාර්තු මාස 14 වන දින සිට ලොවපුරා තිරගත කිරීම් ආරම්භ කලා. IMDb චිත්‍රපට දර්ශකය අනූව දැනට ලකුණු 7.1 ලබාගෙන සිටින මේ සලරුව සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය වෙන්නේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 66ක්. ඒ වගේම


මෙන්න තවත් පට්ට film එකක්

මෙන්න තවත් පට්ට film එකක්

8:01:00 AM 0
මෙන්න ගිහින් බාගන්න The Expendable 3 Movie එක          

කතාව ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. බෝර්නි රෝස් තමයි මේ කණ්ඩායමේ ලොක්කා. එයාලා මුලින්ම හිරේ ඉන්න ඩොක් ව බේරා ගන්නවා, ඒ එන ගමන් තවත් වැඩකට අත ගහනවා, ඒක බෝර්නි හිතුව තරම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ, මේ නිසා වයසක කට්ටිය අයින් කරලා කණ්ඩායමට තරුණ සෙට් එකක් බඳවා ගන්න බෝර්නි තීරණය කරනවා. එයාලා එක්ක තමයි දැන් වැඩ කරන්නේ, ස්ටෝන් බෑන්ක් කියන්නේ මෙයාලගේ කණ්ඩායමේ කලින් හිටිය කෙනෙක්, නමුත් දැන් මේ ප්‍රධාන සතුරා බවට පත් වෙලා. ඒ කලින් උන සිදුවීමක් නිසා. ධ්‍රමර් ගෙන් බෝර්නි ට නියෝග ලැබෙනවා ස්ටෝන් බෑන්ක් අල්ලා දෙන්න කියලා. ඒ වෙනුවෙන් බෝර්නි සුපිරි මෙහෙයුමක් දියත් කරනවා. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේකට පරණ අයත් නැවත එකතු වෙයිද? නැත්නම් වැඩක් නැහැ නෙහ්??? බලන්න එහෙනම්, තවත් එකක් අරන් එනකම් දැනට යන්නම්. හැමෝටම ජය පතනවා!!!