මෙන්න ෆොටෝ edit කරන්න තවත් පුංචි සොෆ්ට්වරේ දෙකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, July 18, 2014

මෙන්න ෆොටෝ edit කරන්න තවත් පුංචි සොෆ්ට්වරේ දෙකක්

මේ software දෙක photoshop තේරෙන්නේ නැති යාලුවන්ට හුගක් උදවු වෙයි කියල මන් හිතනෝ.ඔන්න එහෙනම් පහලින් ලින්ක් එක දානවා ගිහින් අර ගන්න.
Picasa 3.9
Photoscape

No comments:

Post a Comment