මෙන්න Battle: Los Angeles ගේම් එක - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 2, 2014

මෙන්න Battle: Los Angeles ගේම් එක

Battle: Los Angeles -SKIDROW ෆට්ට ගේම් එක
අද සිට අපෙ බ්ලොග් 1කට අලුත්ම පොස්ට් 1කක් එකතු කරන්න අපි හිතුවා,1ක තමයි ඔයල කවුරුත් අස කරන ගැම්ස් දන්න මෙන්න එහෙනම් හ හ පුර කියලා ඔයගොල්ලන්ට...
මේකනම් මචන්ස්ලා.... ෆට්ට ගේම් එකක්.. ඕනෑම PC එකක ගහන්න පුළුවන්...............
Battle: Los Angeles -SKIDROW

Battle: Los Angeles
PC game | Release: 2011 | Language: English | Size: 1.4 GB
Publisher: Konami | Genre: First-Person Shooter

Minimum System Requirements:
OS: Microsoft Windows XP (SP 3) / Vista / 7
CPU: Intel Pentium IV at 2.4 GHz or Equivalent AMD (2.8 GHz for Vista)
RAM: 512 MB RAM (XP) / 1 GB RAM (Vista)
VGA: 128 MB VRAM - DirectX 9.0 Compatible with Pixel Shader 3.0 Support (nVidia GeForce 6600 / ATI Radeon x1300 or better)
DX: DirectX 9.0c
HDD: 2 GB of free Hard Drive Space
Sound: DirectX 9.0c Compatible Sound Card

===================================================================<<<<<<<<<<<<<< පහලින් බාගන්න >>>>>>>>>>
 මෙන්න බාගන්න

Install කරන විදිහ තෙරෙන්නෙ නැ වගෙ නම් මෙන්න Install කර විදිහ

<<<<<<<<<< මේ Video එක බලන්නකො >>>>>>>>

මෙන්න video එක

No comments:

Post a Comment