මෙන්න තවත් මැක්සා ගේම් එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 15, 2014

මෙන්න තවත් මැක්සා ගේම් එකක්

Prince of Persia The Forgotten Sands 


                           

මෙන්න ගෙනවා අපේ යාළුවන්ට උදෙන්ම පට්ටම පට්ට ගේම් කෑල්ලක්.මේ ගේම් එක අපේ  කොල්ලන්ට සුපිරිම ගේම් එකක්.ඔයාලත් මේ ගේම් එක play කරලම බලන්නකො.ගේම් එක play කරලා මේකට කොමෙන්ට් එකක් දන්න මතක් කරලා හොදේ......... 

                                      


           

                        About  Prince of Persia The Forgotten Sands Games


Visiting his brother’s kingdom following his adventure in Azad, the Prince finds the royal palace under siege from a mighty army bent on its destruction. When the decision is made to use the ancient power of the Sand in a desperate gamble to save the kingdom from total annihilation, the Prince will embark on an epic adventure in which he will learn to bear the mantle of true leadership, and discover that great power often comes with a great cost.                                     System Requirements


CPU:2.6 GHz Dual core Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2 3800+
RAM:1 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista, Windows 7
OS:Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7
Video Card:256 MB DirectX 9.0c-compliant card with Shader Model 3.0 or higher (NVIDIA GeForce 6800 / 7 / 8 / 9 / 100 / 200 / GTX series or ATI RADEON X1600 / HD 2000 / HD 3000 / HD 4000 / HD 5000 series)
Sound Card:Yes
Free Disk Space:8 GB

CPU:2.2 GHz Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 4400+ or higher
RAM:2 GB Windows XP / 4 GB Windows Vista, Windows 7
OS:Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7
Video Card:512 MB DirectX 9.0c-compliant card with Shader Model 3.0 or higher (NVIDIA GeForce 6800 / 7 / 8 / 9 / 100 / 200 / GTX series or ATI RADEON X1600 / HD 2000 / HD 3000 / HD 4000 / HD 5000 series)
Sound Card:Yes
Free Disk Space:8 GB                                           පහලින් බාගන්න......... 

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 
                                             ඔන්න එහෙනම් අදට මම යනවා තවත් මේ වගේ ගේම් කෑල්ලකින් මම යේ එන්නම් 

                                     එතකන් ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!No comments:

Post a Comment