මෙන්න තවත් මැක්සා ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 18, 2014

මෙන්න තවත් මැක්සා ගේම් කෑල්ලක්


                           image

ඔන්න අපේ Cricket ලෝලීන්ට ගේනවා සුපිරි Cricket ගේමක්.මේක මේ ලගදි තමා රිලීස් උනේ.ගේම් එක ගැන කිව්වොත් මේකේ 3rd umpire ඉල්ලන්නත් පුළුවන්.එලනේද?

ඒවගේම තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා .මේ බලන්නකො

 1.  The game features a number of different game modes
 2. including a career mode, custom matches and online games
 3. The career mode involves a user creating a player and playing matches in order for their player to progress
 4. A users player starts at the age of 16 and has a maximum of a 20 year career\
 5. There are 11 unlicensed grounds within the game, with 2 licensed:
  • Adelaide Gardens
  • Bradman Oval (licensed)
  • Melbourne Stadium
  • Sydney Cricket Ground (licensed)
  • Lahore Cricket Club
  • Colombo Park Oval 
      6. The game includes 79 teams within the game

ඔන්න එහෙනම්  Requirements ටිකත් බලාගන්නකො


                   
                        
                        Minimum Requirements


CPU:

Intel Core 2 Duo E6850 or AMD Athlon II X2 250

CPU Speed:
Info

RAM:
2 GB

OS:
Windows XP

Video Card:
ATI Radeon HD 6670 or NVIDIA Geforce GT520 with Min 1GB Memory

Sound Card:
Yes

Free Disk Space:
2 GB                    Recommended Requirements                                          


CPU:


Intel Core i3-3210 or AMD Phenom II X4 960T

CPU Speed:
Info

RAM:
4 GB

OS:
Windows XP

Video Card:
ATI Radeon HD 7790 or NVIDIA GeForce GTX 650 with minimum 2GB Memory

Sound Card:
Yes


Free Disk Space:
2 GB
       
                                                                                                              

Game information

=================


The first thing to think about when you start playing Don Bradman Cricket

14 is to forget what you know about Cricket games and start afresh... it\'s
cricket like you\'ve never seen it before


Take to the field with any of the 100 teams provided or choose from overFeatures

=========


Career Mode, allowing you to take control of an aspiring young

cricketer and take him through the ranks to International glory
Unique Batting and Bowling Controls, giving full 360 Shot control
and Line and Length delivery without pitch markers
A fully featured fielding system that allows you to run down the
ball and slide to prevent a Four, catch a high ball on the
boundary rope, or knock down the stumps to take a vital run out
You are always involved in the play at every stage of the game
Ball Physics giving realistic Edges, bat pad
catches and movement off the pitch
A complete player physics system with individual attributes
including weight and height - imagine running in a 2
metre bowler to delivery that perfect bouncer
Appeal and Electronic Review system allowing for the
first time challenges of the umpires decision
Practice Nets, Hone your skills to perfection
before taking to the field
Dynamic time of day, Weather System and Pitch Degradation that
are based on real world data with effects occurring
in real-time throughout a days\' play
The Cricket Academy, allowing for unparalleled customisation of
your Cricket experience, creating Teams, players, Tours,
Competitions, Match Types and even Umpires
More than 4000 Community created Players and
teams ready to download and use in game
An online Save system that lets you continue your match
whenever you want with online opponents


Installation Information

=========================


Burn or mount

Install
Play the game


Screens:

image
image
image
image


( Free Download )

Date of Release: 26/06/2014

Language: English 

Platform: PC [Licence]

File Size


ඔන්න එහෙනම් පහලින් ගේම් එක බාගන්නකො

මෙන්න බාගන්න


                          

                ඔන්න අදට මම යනවා තවත් මේවගේ ගේම් එකක් අරගෙන එන්නම් 
                                  එතකන් ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!

                         

No comments:

Post a Comment