මෙන්න තවත් සුපිරි ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 29, 2014

මෙන්න තවත් සුපිරි ගේම් කෑල්ලක්

U.E.F.A. Euro 2012 PC Game 


සුපිරි ගැම් 1කක් විඩියො qලටිය අතිනුත් අංක 1ක මර මැක්ස් හරි කොහොමද කියලා බලන්න කො.....
UEFA Euro 2012
Publisher: Electronic Arts
Developer: EA Canada


Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista/7

Processor: Intel Core 2 Duo @ 1.8 Ghz / AMD Athlon 64 X2 3800+

Memory: 1 Gb
Hard Drive: 8 Gb free
Video Memory: 256 Mb
Video Card: nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon X1600
Sound Card: DirectX Compatible
Network: Broadband Internet Connection for Online Multiplayer
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse

==================================================================

මෙන්න එහෙනම් මෙකෙන් බාගන්න


                      එහෙනම් ඔන්න අදට මම යනවා......ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!No comments:

Post a Comment