මෙන්න තවත් සුපිරි ගේම් කෑල්ලක්

U.E.F.A. Euro 2012 PC Game 


සුපිරි ගැම් 1කක් විඩියො qලටිය අතිනුත් අංක 1ක මර මැක්ස් හරි කොහොමද කියලා බලන්න කො.....
UEFA Euro 2012
Publisher: Electronic Arts
Developer: EA Canada


Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista/7

Processor: Intel Core 2 Duo @ 1.8 Ghz / AMD Athlon 64 X2 3800+

Memory: 1 Gb
Hard Drive: 8 Gb free
Video Memory: 256 Mb
Video Card: nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon X1600
Sound Card: DirectX Compatible
Network: Broadband Internet Connection for Online Multiplayer
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse

==================================================================

මෙන්න එහෙනම් මෙකෙන් බාගන්න


                      එහෙනම් ඔන්න අදට මම යනවා......ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.