මෙන්න තවත් මැක්සා ගේම් එකක් බාගෙනම බලන්නකො - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, August 14, 2014

මෙන්න තවත් මැක්සා ගේම් එකක් බාගෙනම බලන්නකො

ArmA II: Reinforcements - PC Game


                                       

මෙන්න එහෙනම් අපේ කස්ටිය ගිහින් බාගන්නකො මේකත් call of duty වගේ පට්ටම පට්ට ගේම් එකක් මේක play කරලම බලන්න ඕනේ ඉතින්.ඒනිසා ඔයාලත් මේක බාගෙනම බලන්නකො..........මේක play කරලා මටත් කියන්න මේ ගේම් එකේ තත්වේ..........
01info[2][2]

ArmA II: Reinforcements

 • Developer: Bohemia Interactive
 • Publisher: Meridian4
 • Genre: Shooter
 • Release Date: June 21, 2011 (US)

About ArmA II: Reinforcements

Arma 2: Reinforcements brings to the Armaversum two new factions -- Her Majesty's Armed Forces and private contractors. Play it separately or combine with original ArmA 2: Combined Operations for ultimate military combat experience! Join the massive online multiplayer battles with up to 50 players and hundreds of AI units!

Minimum System Requirements

 • OS: Windows XP/Vista/7
 • Processor: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon X2 2.5 GHz or faster
 • Memory: 2 GB
 • Hard Drive: 12 GB
 • Video Memory: 512 MB
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • DirectX: 9.0c
 • Keyboard
 • Mouse


මෙන්න එහෙනම් game එක පහලින්  බාගන්නකො 


* මෙන්න game එක බාගන්න *


                                  මෙන්න බලන්න SCREENS SHOTS ටිකක්No comments:

Post a Comment