අපේ Details MP3 එකට කිසි ගින්නක් නැතුව දාමුද?


ඔන්න යාලුවනේ අද ගෙනාවේ ඔයාගේ details mp3 එකට ලේසියෙන්ම දා ගන්න පුළුවන් software එකක් ඔන්න එහෙනම් පහලින් ලින්ක් එක දානවා අරග්න්නකෝ.මේක 2mb විතරයි.මේක මන් xp වලයි 7 වලයින්ම් බැලුවා.8 වල වැඩද කියලා බලලා කියන්නකෝ.ඔන්න එහෙනම් අපි ගියා
Download Now

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.