කාටවත් ගන්න බැරි වෙන්න folders වලට password දාමුද? (Direct Download) - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, August 19, 2014

කාටවත් ගන්න බැරි වෙන්න folders වලට password දාමුද? (Direct Download)


ඔන්න අදත් ගෙනාවා ඔයාලගේ files ආරක්ෂා කරගන්න පුලුවන් පොඩි software එකක්.මේක 1.5mb විතරයි.ඔන්න එහෙනම් පහලින් ඩිරෙක්ට් ලින්ක් එක දානවා.අරගෙනම බලන්නකෝ හොදයිද කියලා
Download Now
password-protecting-any-file-folder-using-kakasoft-pic-1
password-protecting-any-file-folder-using-kakasoft-pic-2

No comments:

Post a Comment