මෙන්න ගිහින් බාගන්න HANTHANA LINUX 19.1 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, August 6, 2014

මෙන්න ගිහින් බාගන්න HANTHANA LINUX 19.1

HANTHANA LINUX 19.1මෙක ගැනන් හුගක් අය දන්නෙ නැ ඵත් මෙ තමයි අපෙ රටෙ නිර්මානය කරපු පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙකේ තියෙන සෙරම සිංහලෙන්ම තියන නිසා ගොඩාක් පහසුයි 

මෙක ලිනක්ස් කර්නල් ඵක මත දුවන සිස්ටම් ඵකකි 

අරගන්න නොමිලේ දෙන්නෙ සියට 100% ක්මමෙ වගේ වැදගත් දෙවල් ලියන්න අපට දෘහිරයක් ලබා දෙන්න කොමන්ටුවකුත් දා ගෙනම යන්න
1 comment:

  1. අපට ඔබගේ ගැටලු ඵවන්න

    ReplyDelete