මෙන්න අපේ කට්ටියට Tamil ෆිල්ම් එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, August 10, 2014

මෙන්න අපේ කට්ටියට Tamil ෆිල්ම් එකක්

Jilla (2014)....... 

     


කතාව ගැන කියනවානම් ශක්තිගේ(විජේගේ) තාත්තා ශිවන් ගාව තමා මැර වැඩ කරන්නෙ, ශක්තිගේ තාත්තා පොලිසිය අතින් මැරෙනවා ඉදා ඉදලා ශක්තිව ශිවන් එයාගේ පුතේක් විදිහට හදා ගන්නවා. තාත්තාව මැරුව නිසා ශක්ති  පොලිසියට වෛර කරනවා, පොලිසිය කියන වචනේ ඇහුනත් ඉවරයි. ඔය අතරේ තමා ශක්ති ශන්තිව දකින්නෙ (කජ්ල අගර්වල්) දැකලා ආදරය කරනවා. පස්සෙ ශන්තිගේ ගෙදරට යනවා මේ ගැන කතා කරන්න එතකොට තමා දන්නෙ ශන්ති පොලිසියේ කෙනෙක් කියලා.
 
එකපාරටම ශිවන්ව පොලිසියේන් ඇවිත් ගෙනියනවා ඊට පස්සේ ශිවන් තිරණය කරනවා එයලාගේ කෙනෙක්ව පොලිසිය කරන්න එකට තොරගන්නෙ ශිවන් ශක්තිවයි ශික්ති බෑ කිව්වත් පස්සෙ කැමති වෙනවා ඊට ප්ස්සේ ශිවන්ගේ වැරදි බය නැතුව කරන්න ගන්නවා. පස්සේ එක සිද්දියක් නිසා ශක්ති ශිවන්ට විරුද්ධව වැඩ කරන්න ගන්නවා ඇයි එහෙම වෙන්නෙ කවුද ඇත්තටම මේ වැඩ කරන්නෙ කියලා දැන ගන්න ඉතින් කතාව බලන්නකො.

මෙන්න ගිහින් බාගන්න 

සිංහල උපසිරසි මෙතනින් බාගන්න 

No comments:

Post a Comment