ඔයාගේ පරිගණකයේ සිංහල පෙන්නේ නැද්ද?එහෙනම් මෙන්න සිංහල unicode අරගන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 1, 2014

ඔයාගේ පරිගණකයේ සිංහල පෙන්නේ නැද්ද?එහෙනම් මෙන්න සිංහල unicode අරගන්න

කොහොමද යාලුවනේ ඔන්න සමහරක් යාලුවන්ට සිංහල පෙන්නේ නැනේ ඒක නිසා අද සිංහල unicode ටික ඔයාලට දෙන්න හිතුවා.ඔයාලගේ පරිගණකයේ තියෙන මෙහෙයුම් පද්ඩතියට ගැලපෙන unicode එක පල්ලහයින් download කරග්න්නකෝ.ad බල බල ඉන්න ඕනේ නැ හොදේ.

Windows XP Users
Windows 7 Users
Windows Vista Users
Windows Server 2008 Users
Linux Users

No comments:

Post a Comment