මෙන්න Virtual DJ Pro 8.0 නවතම සංස්කරණය ගිහින් බාගන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, August 17, 2014

මෙන්න Virtual DJ Pro 8.0 නවතම සංස්කරණය ගිහින් බාගන්න

  Virtual DJ Pro 8.0        

         
                


මෙන්න ගේනවා සුපිරි software එකක් අපේ DJ කරන්න ආස කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට.ඔයාල මේක දන්නවා ඇතිනෙ මේක ඇවිල්ලා Virtual DJ කියන DJ software එකේ අලුත්ම සංස්කරණය.තවත් මේක DJ කරන යට ගොඩක් වැදගත් පට්ටම සොෆ්ට් එක Virtual DJ Pro 8 නමුත් මෙය පසුගිය ජුනි  මස නිකුත් කල නවතම සංස්කරණය තමයි Virtual DJ Pro 8.Virtual DJ Pro 7 සංස්කරණයට වඩා මෙය තවත් වැඩි දියූණූ කරමින් Interface එක එහෙම පට්ටටම තියෙනවා කිව්වොත් නිවැරදියි.මෙය active කරන විදිය කිව්වොත් සාමාන්‍ය පරිදි Virtual DJ Pro install කර ගන්න.
ඉන් පසුව ඔබ Download කර ගත් ෆයිල් ගොනුවල MPT.exe ෆයිල්යක් ඇති එය run කර එය මත click කරන්න.
Some features of this software:

Click to rate (new FAME algorithm) - A new algorithm fame-
Technology On-the-fly without the need to save any formatting or
standard controls (play, pause, stop, cue)
Dadadn beats throwing a stretch
with three-band EQ with Kill + gain
4.4 auto-accompaniment mode
control (from -34 to + 34%)
using the algorithm sounds
like a real quest for
compatibility with all Windows
machines, automatic BPM
beats automatic rotation
level automatic
synchronization of 12-point
grading Automatic
volume control 


පහලින් බාගන්නකො...........

++++++++++ Download Free ++++++++++++

( File Size 34 MB )

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

Windows වලට මෙන්න බාගන්න

Mac වලට මෙන්න  බාගන්න

                                 එහෙනම් අදට මම යනවා
                                 ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!


No comments:

Post a Comment