මෙන්න ඔයාලට තවත් Antivirus මෘදුකාංගයක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 2, 2014

මෙන්න ඔයාලට තවත් Antivirus මෘදුකාංගයක්

මෙන්න පරිගණකයට nr නැති Avast  Dදුකdxගය

                       http://www.aluth.com/2013/06/blog-post_4092.html

පරිගණකයේ  ක්‍රියාකාරිත්වය බා, නොකරන අවාස්ට්Avast & ගාඩ එක  ගොඩක් දෙනා පාවිච්චි කරන්නේ එකයි........

මෙතනදි  ක්‍රැක්" කී අවශ්‍ය නැහැ' 100% la u නොමිලේම ලබාදෙන වයිරස්  ගාඩ් එකක් තමයි Avast කියන්නේ' සාමාන්‍ය  ගෙදර දොර  පරිගණකය $ කාර්යාලයීය භාවිතය
 සදහා  ඇතs පරිගණකයට නොමිලේ ලබාගත හැකි වඩාත්  සුදුසු ඇන්ටිවයිරස් මෘÿකාxගයක් ;මයිs මේ ආවාස්ට්....'  
          
                  

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බාගන්න.........

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

                         


              Technical Details
  • software Name: Avast Free Antivirus
  •  File size: 87.65MB
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  •  License: Freeware
   
      ඔන්න එහෙනම් මම යනවා.....මේවගේ තවත් පොස්ටුවක් අරගෙන එන්නම්

                                    ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!

                            animated-thank-you-image-0153
                                        

No comments:

Post a Comment