මෙන්න කාර් ගේම්ස් වලට ආස අයට සුපිරි ගේමක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, September 27, 2014

මෙන්න කාර් ගේම්ස් වලට ආස අයට සුපිරි ගේමක්

Driver: San Francisco


                            


ඔන්න මම අපේ කාර් ගේම් ලෝලීන්ට ගෙනවා පට්ට කාර් ගේමක්....මේ ගේම් එකේ වැඩි විස්තර කියන්න ඕනෙත් නෑ ඉතින් ගොඩක් අය මේ ගේම් එක දන්නවනේ.....ඔය පහල තියෙන විස්තර මේ ගේම් එක ගැන දන්නේ නැති අයටයි.........
Driver: San Francisco


   

Driver: San Francisco

 • Developer: Ubisoft Reflections
 • Publisher: Ubisoft
 • Genre: Action, Driving
 • Release Date: 27 September 2011

About Driver: San Francisco

There was a time way back, when all I heard about was how great Driver was. Friends, magazines and adverts all conspired to show me that I needed to buy this game. So I did. Whilst I wouldn’t say I was disappointed, the game was too damn hard. I was younger back then, and lacked the grit and sheer determination required to fully enjoy the experience. I never even bothered with later games, hearing that they offered little more than failed ambition. Now we have Driver: San Francisco, a game that attempts to bring the series back to its roots. I’ll not hold you in suspense for too long; D:SF does this well, creating a fun and easily accessible cinematic driving experience that sets a really good level of challenge. It’s a well crafted game, but it might not be to everyone’s tastes. Read on for the full low down.

Minimum System Requirements

 • OS: Windows XP/Vista/7
 • Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.2 Ghz / AMD Athlon 64 X2 4400+
 • Memory: 1 Gb
 • Hard Drive: 10 Gb free
 • Video Memory: 256 Mb
 • Video Card: nVidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • Network: Broadband Internet Connection for Online Multiplayer
 • DirectX: 9.0c
 • Keyboard
 • Mouse
 • DVD Rom Drive

Recommended System Requirements

 • OS: Windows XP/Vista/7
 • Processor: Intel Core 2 Quad @ 2.4 GHz / AMD Phenom II X4 @ 2.6 GHz
 • Memory: 2 Gb
 • Hard Drive: 10 Gb free
 • Video Memory: 512 Mb
 • Video Card: nVidia GeForce 9800 GTX / ATI Radeon HD 4870
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • Network: Broadband Internet Connection for Online Multiplayer
 • DirectX: 9.0c
 • Keyboard
 • Mouse
 • Other Controllers: DirectX 9 compatible force feedback steering wheel
 • DVD Rom Drive


                               ☛☛☛☛☛☛  පහලින් බාගන්නකො එහෙනම්  ☚☚☚☚☚☚ 


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න


                   

මම එහෙනම් යන්නයි හදන්නේ.....ඔයාලග් අදහස් මේ පොස්ටුවටත් එක් කරන්න.....මම එහෙනම් යනවා....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!


No comments:

Post a Comment