ඕනෙම වීඩියෝ එකක් කන්වර්ට් කරන නියම භාණ්ඩයක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 30, 2014

ඕනෙම වීඩියෝ එකක් කන්වර්ට් කරන නියම භාණ්ඩයක්

Any Video Converterඔයාලගේ පරිගණකයට අවශ්‍යයම සොෆ්ට්වෙයා එක්ක විදියට මේ Any Video Converter කියන සොෆ්ට්වෙයා එක හදුන්වා දෙන්න පුලුවන් !මේකෙන් පහත ඕනෙම වීඩියෝ ෆයිල් එකක් අපූරුවට කන්වර්ට් කරගන්නපුලුවන් 

DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI to MPEG-4 movie format for iPod/PSP or other portable video device, MP4 player or smart phone.

මේ සොෆ්ට්වෙයා එකේ තියෙන විශේශත්වයන් නම්
  • User-friendly interface that is easy to use.
  • Converts all video formats to Apple iPod Video, Sony PSP and more
  • Batch convert any video formats including avi, wmv, asf, mpg, mp4, etc.
  • Support DivX and Xvid avi format as importing and exporting video
  • Support default video/audio settings or user customized parameters for video and audio.
  • Has the option to preview the video in real-time before conversion .
  • World's fastest video conversion speed with stunning video and audio quality.
  • Supports adjust many video/audio options for MP4 files. For example, video/audio sample rate, bit rate, video size.               
 ♜♜♜ පහලින් බාගන්නකො එහෙනම් ♜♜♜ 
මෙන්න එහෙනම් බාගන්න
ස්ක්‍රීන්ශොට් එකක් මෙන්න
   

කොහොමද භාණ්ඩේ එලනේද?එහෙනම් මම යන්නයි හදන්නේ......
ඔයාලගේ වටිනා අදහස් එක්කරන්න මතක කරන්න එපා!!!
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!


No comments:

Post a Comment