මෙන්න අපේ ව්‍යාපාරික මහත්වරුන්ට ගොඩක් වටින දෙයක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, September 19, 2014

මෙන්න අපේ ව්‍යාපාරික මහත්වරුන්ට ගොඩක් වටින දෙයක්

Free Address book පරිගණකයට                         

  

මේක ගොඩක් වටිනා සොෆ්ට්වයා එකක් තමන්ගේ වගේම ව්‍යාපාරික Suppliersලාගේ තොරතුරු ගබඩා කරගන්න වගේම අවශ්‍ය වෙලාවට ඉක්මනින් contact කරගන්නත් පුළුවන්.......

Screen
 shot
 

  ( 2Mb file size )


  Technical Detail

  • software Name : Contact Keeper
  • File size : 2 Mb
  • Requirements : windows xp / Vista / Windows7 / Windows8
  •  License : Free

  No comments:

  Post a Comment