ඔන්න යාලුවනේ මම අද ගෙනවා ඔයාලට ගොඩක් වටිනා දෙයක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, September 7, 2014

ඔන්න යාලුවනේ මම අද ගෙනවා ඔයාලට ගොඩක් වටිනා දෙයක්

මෙන්න ඔයාලට Windows Os ටිකක් 

                      


ඔන්න යාළුවනේ ගොඩක් යාලුවෝ මගෙන් ඉල්ලපු දෙයක් අද මම දෙන්න හදන්නේ. මම ඔයාලට අද ගෙනාවෙ ඔයාලට ගොඩක් වටිනා පොස්ට් එකක්....මම අද ඔයාලට දෙන්න යන්නේ  windows Os ටිකක්.මේක ගොඩක් වටිනවා අනිවාරයෙන්ම අපේ යාළුවන්ට. windows Os වල තියෙන්නේ ඔය ( 32 Bit ) , ( 64 Bit ) කියලා....ඒ ( 32 Bit ) , ( 64 Bit ) වර්ග දෙකෙන්ම මම අද ඔයාලට windows Os ටික දෙනවා...කොහොමද එල නේද වැඩේ...අනික මේවා  Direct  කරගන්න තියෙනවා.එත් ගොඩක් ඒවා Torrent ඩව්න්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නෙ........
හා හා එහෙනම් කතා ඇති.වැඩි කතා නැතුව අපි යමුකො ඩව්න්ලෝඩ් කරගන්න.........


      
                    

Windows 7 and Windows Server 2008 R2


Windows 7 Ultimate  
   
Download Direct
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download


Windows 7 Professional
   
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download

Windows 7 Professional N
   
Download Torrent
                            
  SP1 X86                 Download


Windows 7 Enterprise
  
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       DownloadWindows Server 2008 R2 Web

 Download Torrent

 (x64)                   DownloadWindows Server 2008 R2 Standard
   
Download Torrent

  ( x64 )                Download


Windows Server 2008 R2 Enterprise
   
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download


Windows Server 2008 R2 Datacenter
   
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  


                         

Windows Xp


Windows Xp
  
 Download Direct
  
  64 Bit                       Download         


Windows Vista and Windows Server 2008


Windows Vista Business
  
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download


Windows Vista Business N

 Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download


Windows Vista Enterprise
  
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download Windows Web Server 2008
  
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       DownloadWindows Server 2008 Enterprise
  
Download Torrent
  
 (32-64 Bit)                      DownloadWindows Server 2008 HPC

 Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download


Windows Server 2008 Datacenter
  
Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       Download         

Windows Server 2012 and Windows 8

Windows 8 Professional
   
Download Direct
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       DownloadWindows Server 2012

Download Torrent
  
 64 Bit                       Download              

Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1


Windows 8.1 Professional

Download Direct
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       DownloadWindows 8.1 Professional N

Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       DownloadWindows 8.1 Enterprise

Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       DownloadWindows 8.1 Enterprise N

Download Torrent
  32 Bit                       Download
  64 Bit                       DownloadWindows Server 2012 R2 Server Standard

Download Torrent
  32 Bit                       Download
  


Windows Server 2012 R2 Essentials

Download Torrent
With Update                      Download


ඔන්න එහෙනම් ඔක්කොම වගේ දුන්නා......තව ඔයාලට ඕන windows os එකක් 
තියෙනවනම් මට කියන්න.....

මුහුනුපොතේ මම :- https://www.facebook.com/yasi.rock.rulz

මගේ විද්‍යුත් තැපෑල :- Yasindu75@Gmail.Com

එහෙනම් මම යනවා......ඊලග පොස්ට් එක ගේන්නම් මම මේවා ගෙන් සමහරක් ඒවා Active කරන්න ඕනෙනේ නේද?ඒ Active කරන ඒවා මම ඊ ලග පොස්ටුවෙන් ගේන්නම්............

                                 එහෙනම් ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!!! 

2 comments: