මොනිටරේ Brightness ගතිය අඩු කරමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 23, 2014

මොනිටරේ Brightness ගතිය අඩු කරමුද?

Adjust Monitor Brightness - PangoBright

       

                
                               

මේකෙන් කරන්නේ මොනිටරේ Brightness ගතිය අඩු කරන එකයි....එතකොට රෑට පරිගණකයේ ඉන්නකොට ඇස් දෙක රිදෙන්නේ නෑ.....මොනිටරේ වැඩිය රත් වෙන්නෙත් නෑ.....


අස් දෙකටත් හොදයි....ඒවගේම ලැප්ටොප් භාවිතා කරන යටත් මේක ගොඩක් වටිනවා Battery power එක ගොඩක් වෙලා තියාගන්නත් පුළුවන්......

                          ♣♣♣♣♣♣  මෙන්න බලන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටිකක්  ♣♣♣♣♣♣          ╰☆╮╰☆╮╰☆╮╰☆╮  පහලින් බාගන්න එහෙනම්  ╰☆╮╰☆╮╰☆╮╰☆╮


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 
     
                      

115 KB)Technical Details

  • Software Name: PangoBright
  • File size: 111 kb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  •  License: Free

No comments:

Post a Comment