ඔයාලට වැඩකට නැති ගිණුම් Delete කරලා දාමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 16, 2014

ඔයාලට වැඩකට නැති ගිණුම් Delete කරලා දාමුද?

Gmail/Yahoo/Facebook/Twitter/hotmail/Outlook ගිණුම් Delete කරන ආකාරය.

         

ඔන්න ඔයාලගේ YASI අදත් ආවා තවත් ඔයාලට වටිනා පොස්ට් එකක් අරගෙන...
අද මම කියලා දෙන්නේ Gmail,Yahoo,Facebook,Twitter,hotmail,Outlook ගිණුම් Delete කරන ආකාරය පිළිබදවයි.ඔබේ Gmail Account එක Delete කරන්න ඕනම් මෙතනට යන්න. https://accounts.google.com/b/0/DeleteAccount?hl=en මතක තියා ගන්න Gmail Account එක Delete කලාම ඒ Gmail Account එකෙන් Google එකේ බාවිතා කල හැම සේවාවක හැම ගිණුමක් Delete වෙනවා. (Blogger , Youtube වගේ හැම දේම ) Gmail Account එක Delete කරාට පස්සේ අය ඒ ගිණුම ගන්න බැහැ ජිවිතේට මා දන්නා තරමින්. Facebook ගිණුම Delete කරගන්න පුලුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා. https://www.facebook.com/help/delete_account Facebook ගිණුම Delete වෙන්න දවස් 14 යනවා . ඔයා Delete කරාට පස්සේ ඒ ගිණුමට නැවත ඇතුළු උනොත් Delete කරපු එක Cancel වෙනවා.Twitter ගිණුම Delete කරන්න මෙතනට යන්න. http://twitter.com/settings/account ගිහිල්ලා deactivate account ඔබන්න . හැබැයි ගිණුම Delete වෙන්න දවස් 30 යනවා . ඒ දවස් 30 ඇතුලත ගිණුමට නැවත ඇතුළු උනොත් Account එක Delete වෙන එක Cancel වෙනවා. hotmail Account වලට තමයි දැන් outlook.com කියන්නේ ඒ දෙකම එකයි මේ Account Delete කරන්න මෙතනට යන්න. https://account.live.com/closeaccount.aspx හැබැයි ඔයා ගිණුම කලින් Phone verify කරලා තියෙනවනම් විතරයි ගිණුම Delete කරන්න පුලුවන් . එහෙම කරලා නැතිනම් ඔය Link එකට ගිය ගමන් Account එක verify කරන්න කියලා එවි. account එක Delete වෙන්න දවස් 90 යනවා . ඒ කාලය ඇතුලත නැවත ඇතුළු උනොත් Account එක Delete වෙන එක Cancel වේවි.Yahoo Account Delete කරන්න මෙතනට යන්න. https://edit.yahoo.com/config/delete_user Yahoo Account එකත් එක සැරේ Delete කරන්න බෑ යම් කිසි කාල සීමාවක් යනවා . ඒ කාල සීමාව තුල නැවත ඇතුළු උනොත් Delete වෙන එක Cancel වෙනවා . මට ඒ කාල සීමාව සොයා ගැනීමට නොහැකි උනා.


කොහොමද වැඩේ....... එලනේද?

     එහෙනම් මම යනවා....ඔයාලගේ වටිනා අදහස් මේ පොස්ටුවටත් දාගෙනම යන්න.
                           ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!
                                            
                                                            animated-thank-you-image-0193

No comments:

Post a Comment