යවපු Email එක Read කරාද කියලා Email Tracking කරලා දැනගන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 9, 2014

යවපු Email එක Read කරාද කියලා Email Tracking කරලා දැනගන්න

අපි යවපු Email එක Read කලද කියලා බලමුද?                 

         


Facebook එකේනම් MSG එකක් Read කරාම ඒක දැනගන්න පුළුවන්.Gmail වලත් තියනවා.......
Read report එකක් ගන්න.අපි Read Report එකක් එවන්න කියලා Email එක යවද්දීම අදාළ Settings හදලා යැව්වම Email එක ලබන්නා ඒක Open කරාම එයාගෙන් අහනවා Read report එක යවන්නද කියලා. එතකොට ඉතින් වැඩක් නෑ නේ........


එකට තමා හොරෙන් email එක open කරාද නැද්ද කියලා දැනගන්න email tracking service තියෙන්නේ.
මෙන්න තියනවා site එක.ඒකෙ විස්තර ඇතුව වැඩේ කරගන්න හැටි තියනවා.Gmail වලට වැඩ.අනිත් ඒවා ගැනනම් දන්නේ නැත.
                                   එහෙනම් මම යනවා......... ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!!

                                                   animated-thank-you-image-0188


No comments:

Post a Comment