මෙන්න ඔයාලට Oxford Dictionary එක පරිගණකයට - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 30, 2014

මෙන්න ඔයාලට Oxford Dictionary එක පරිගණකයට

Oxford Dictionary Portable Version Download


                                             

මෙම මෘදුකාංගය ගොඩක්ම වටින්නේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරුන්..විශ්ව විද්‍යාලෙ ඉන්න යටත් මේක ගොඩක් වටිනවා....මේ ශබ්ද කෝෂයේ වචනයක් නැති තරම්.....
අනිත් කරණය තමයි මේක ලෝකෙම නමක් දින ගත්ත ශබ්දකෝෂයක් වීම....අපි මෙය DOWNLOAD ZONE වෙතින් නොමිලේ ලබා දෙනවා......


          ╰☆╮╰☆╮╰☆╮ මෙන්න බලන්න ස්ක්‍රින්ෂොට් එකක්  ╰☆╮╰☆╮╰☆╮

                   


සමහ‍ර ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවන් හදාරද්දී මේක ඕනේ වෙනවා.....ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ OXFORD ඩික්ෂනරි එකේ
Portable සංස්කරණයයි.....ඒ කියන්නෙ මේක පෙන් එකේ ගෙන උනත් ගෙනිහිල්ලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්....මේක පරිගණකයට Install කරන්න ඕනෙත් නෑ....මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා OPEN කරගන්න පුළුවන්......

NOTE

මෙය ක්‍රියා කරන්නේ windows xp / Vista / 7 / 8 පරිගණක වල පමණයි.


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

                      

( 7.16 MB 
    ONLY

            

                         
ඔයාලා බාගත්තු RAR ගොනුව OPEN කරගත් පසුව coed11.exe යන්න ඩබල් ක්ලික් කර මෙම ශබ්ද කෝෂය භාවිත කර හැක......


Techncial Details

  • Software Name : Oxford Dictionary 11 Edition - Portable
  • File size : 7.16 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  •  License : Free 

 මම එහෙනම් යනවා....ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!             

animated-thank-you-image-0176                 

No comments:

Post a Comment