ඔයාගේ android එක Spy Cam එකක් කරමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, October 3, 2014

ඔයාගේ android එක Spy Cam එකක් කරමුද?

Cover artඔන්න අද මගේ යාලුවන්ට අරගෙන අවේ පට්ටම app එකක්.හැබැයි මේක වැරදි විදියට යොදාගන්න එපා කියලා මුලින්ම මගේ යාලුවන්ගෙන් ඉල්ලනවා.මේ app එකේ නම sc-os.මේකෙන් photo ගන්නයි video කරන්නයි පුළුවන්.හැබැයි තියෙන වාසිය තමා වෙන කාටවත් පෙන්නේ නැ ඔයා photo ගන්නවද video කරනවද කියලා.එකට හේතුව තම මේ app එකෙන් photo ගන්නකොට screen එක කළු පාට වෙනෝ.මේ app එක kb ගානයි වෙන්නේ.ඔන්න එහෙනම් පහලින් ලින්ක් එක දානවා අරගන්නකෝ..............
                    Download Now
                                                                                         

No comments:

Post a Comment