මෙන්න ඔයාලට සුපිරි කාර් ගේම් එකක්. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, October 29, 2014

මෙන්න ඔයාලට සුපිරි කාර් ගේම් එකක්.

Sega Rally Revo - PC Game

          
ඔන්න යාලුවනේ ඔයාලට මම කාලෙකින් සුපිරි ගේම් කෑල්ලක් ගේනවා....මේක කාර් ගේම් එකක්....මේක ගැන වැඩි විස්තර කියන්න ඕනෙ නම් නෑ.....මොකද ඔයාල කාර් ගේම් ගහල නැතුව නෙවේනේ... ඔයාලත් මේක ගහලම බලන්නකො.....මටනම් මේ ගේම් එක සුපිරි.......

Sega Rally Revo


 • Developer: SEGA Racing Studio
 • Publisher: SEGA
 • Genre: Racing
 • Release Date: October 9, 2007 (US)


About Sega Rally Revo

The classic rally racing series series hits next-gen consoles, with powerful new technology fueling its bumper-to-bumper racing. Vehicle selection affects driving strategy in Sega Rally Revo, as race course surfaces dynamically deform upon repeated contact with vehicle tires and changing weather effects. Sega Rally Revo features a variety of fully deformable surfaces, from gravel-littered tracks and smooth tarmac roads, to snow-covered mountain passes. Driving skills will also be tested by Sega Rally Revo's advanced AI which allows NPC drivers to dynamically adapt their driving style to the varied racing surfaces. Players can enjoy a comprehensive single-player campaign as they travel the globe racing the best drivers in the world. Sega Rally Revo also features online capabilities, with multiplayer splitscreen modes offering an extremely competitive rally experience against drivers around the world.

Minimum System Requirements


 • OS: Windows XP/Vista
 • Processor: Pentium 4 @ 2.0 GHz
 • Memory: 1 Gb
 • Video Memory: 128 Mb
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • DirectX: 9.0c
 • Keyboard
 • Mouse
 • DVD Rom Drive

Recommended System Requirements


 • OS: Windows XP/Vista
 • Processor: Intel Core 2 DUO @ 2 GHz / Athlon 64 X2 Equivalent
 • Memory: 2 Gb
 • Video Memory: 256 Mb
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • DirectX: 9.0c
 • Keyboard
 • Mouse
 • DVD Rom Drive
    
☆☆☆☆☆☆☂☂☂☂☂☂  පහලින් බාගන්න එහෙනම්  ☂☂☂☂☂☂☆☆☆☆☆☆

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න.....


 

එහෙනම් මම දැන් යන්නයි හදන්නේ.....
ඔයාලගේ වටිනා අදහස් මේ පොස්ට් එකට දන්න අමතක කරන්න එපා!!!!!

එහෙනම් මන් දැන් කැපෙනවා....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!

No comments:

Post a Comment