හිරු උදාව හා බැසයන මෘදුකාංගය. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, October 13, 2014

හිරු උදාව හා බැසයන මෘදුකාංගය.

Sun Rise Time Appඔබගේ විවිධ කටයතු සදහා හිරු උදාවන හා බැසයන වේලාවන් උවමනා වන අවස්ථා තිබෙනවා. මෙම මෘදුකාංගය මගින් ලංකාවේ හිරු උදාවන හා බැසයන වේලාවන් ඕනෑම දිනයක් සදහා බලා ගත හැකියි. මේ App එක Install කිරීමකින් තොරවම open කර ගත හැකියි. ඉතාම කුඩා App එකකි. ඩබල් ක්ලික් කලාම open වෙනවා. සිංහල මෘදුකාංගයකි.
මෙතනින් ගන්න.

 


                                                            Screenshot එකක් මෙන්න


කොහොමද භාණ්ඩේ....පට්ට නේද?
එහෙනම් ඔයාලගේ අදහස් එක් කරලම යන්න.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!

No comments:

Post a Comment