එක Gmail account එකකින් ඔක්කොම වැඩ කරගමු - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, October 4, 2014

එක Gmail account එකකින් ඔක්කොම වැඩ කරගමු

"All In One" On Gmailමාතෘකාව දක්කගමන්ම තේරෙනවා ඇතිනේ කියන්න යන්නේ මොකක් ගැනද කියල. අපිට මේ ක්‍රමෙන් ගොඩක් site වල  එකම email එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්.. 
හැබය් facebook නම් බැ,, ඒ උනාට Twitter පුළුවන්,
ඒ විතරක් නෙවෙය් මේ වැඩෙන් තව ගොඩක් site වල එකම gmail එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්.
එහෙනං බලමුකෝ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියල.. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ gmail එක yourname@gmail.com  කියල. බලන්නකෝ මේ gmail පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනිත් ක්‍රම ටික.
  1. y.ourname@gmail.com
  2. yo.urname@gmail.com
  3. you.rname@gmail.com
  4. your.name@gmail.com
  5. yourn.ame@gmail.com
  6. yourna.me@gmail.com
  7. yournam.e@gmail.comඔයා මේ විදියට වෙනස් කරලා බලන්නකෝ වෙනසක් වෙන්නේ නැ.. පේනවා නේද gmail එකේ අකුරු වැඩි වෙන තරමට තියන වාසිය...

එහෙනම් මම යනවා....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!

No comments:

Post a Comment