ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් පරිගණකයටත් Install කරමු - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, October 9, 2014

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් පරිගණකයටත් Install කරමු

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් පරිගණකයේ Install කිරීමට පුලුවන් මෘදුකාංගයක්

 


ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුලුවන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මොබයිල් මෙහෙයුම් පද්ධති වල පමණයි. නමුත් Blue Stacks කියලා Software එකක් තියෙනවා ඒක පරිගනකයේ Install කරලා අපිට පුලුවන් පරිගණකයෙත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් ක්‍රියාත්මක කරන්න.
Blue Stacks මෘදුකාංගය free දෙන එකක් ඒක Blue Stacks වෙබ් අඩවියෙන් බාගන්න පුලුවන්

මෙතනින් ගන්න​.කොහොමද භාණ්ඩේ එල නේද? එහෙනම් මම යන්නයි හදන්නේ....
මම එහෙනම් ගියා....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!

No comments:

Post a Comment