මෙන්න වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැති උදවියට - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, November 12, 2014

මෙන්න වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැති උදවියට

Free Alarm Clock For PC

           

ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ....මම අද ඔයාලට දෙන්න හදන්නේ මොකක්ද කියල ඔයාල දන්නවද.....මං දන්නවනේ අපේ රටේ මිනිස්සු කොච්චර දුරට වෙලාවටම වැඩ කරනවද කියලා....ඔන්න ඉතින් වෙලාවට වැඩකරන අපේ රටේ වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැති අපේ මේ පරිගණකයේ නිදියගෙන ඉන්න අයට අම්ම අද ගේනවා සුපිරි භාණ්ඩයක් වෙලාවට වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න....මේක ඇවිත් පරිගණක Alarm එකක්....මමත් දැන් හැම දාම වෙලාවට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නයි හදන්නේ ඉතින්.......ඔයාලත් මේ සොෆ්ට්වයා එක බාගෙනම බලන්නකෝ වැඩ කොහොමද කියලා......
තව මේ Alarm එකෙන් අපිට ඕන ටෝන් එකක්, කැමති කාලයක් එලාම් වදින විදිහට අපිට මේකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න පුළුවන්.....මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලටත් ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා.....

මෙන්න බලන්නකෝ විස්තර ටික

Alarm Clock Settings

Alarm settings

Time
Alarm time. Free Alarm Clock uses the time format defined in the Windows settings.
Repeat
You can set one-time alarms or repeating alarms.
Click on "Repeat" group if you want your alarm to go off on multiple days. Determine whether you want your alarm to go off "Every Sunday," "every Monday," or every day.
If you want to set the date for the alarm, try our other product 
Free Countdown Timer. You can use it together with Free Alarm Clock.
Label
Label different alarms to indicate activities you must do at the sound of the alarm.
Show message
If you uncheck this checkbox, a tooltip with the event's description will be displayed in the bottom right corner of the screen.
You can stop the music by clicking Free Alarm Clock's blinking icon in the system tray. Or, if the clock in floating window is visible, click it to stop the music.
Concurrent alarm clock events produce only one notification and alarm.
Sound
Select the sound you want to wake up to. You can adjust alarm sound by pressing "Browse" button. The alarm clock comes with several sounds and offers full access to your music library.
The following file formats are supported: mp3, mp2, ogg, wav, wma, aif, aiff, aifc, afc, m3u, flac.
Turn on the volume
When the time comes to activate your alarm, the program will set alarm volume to a predefined level.
The system sound will be turned on, and the specified volume will be set. After the sound is played, the initial volume will be restored.
Please note that as the system volume will be temporarily changed, it may affect other running applications.
If you muted the sound or decreased the volume, Free Alarm Clock will unmute the sound and, if necessary, increase the volume to wake you up. If you don't like that, just uncheck the checkbox.
Repeat sound
The sound plays repeatedly.
Snooze
Activates the "Snooze" feature on your computer.
Wake up computer from a sleep mode
While your PC is in sleep mode and the time comes to activate your alarm, Free Alarm Clock will wake up your computer. Verify that Free Alarm Clock is allowed to wake the computer
Note: Free Alarm Clock will not wake up your computer when the laptop lid is closed.
Turn on the monitor power
Allows you to turn your computer's monitor on.

Options


Free Alarm Clock Options
Run at Windows startup
Automatically launch Free Alarm Clock when the system is started.
Snooze
This setting allows you to set the amount of time before the alarm rings again (snooze).
Play sound
This setting allows you to define for how long to play the music.
Show clock in floating window
Floating window is a small, special window that displays clock.
Single line
This option lets you display rows in the list in a special way: Each row will become smaller in height and will contain only one line. The font size for displaying time will be reduced.
Stay on top
If you set this option, the main window will be placed above all non-topmost windows, and will stay above them even when deactivated.
Language
Free Alarm Clock's interface language.
Free Alarm Clock
If you need alarm clock software for Windows-based computer, this is the software you are looking for. Free Alarm Clock supports unlimited number of alarms so that you are not restricted to the number of alarms you can have. ╰☆╮╰☆╮╰☆╮ ╰☆╮පහලින් එහෙනම් බාගන්නකෝ  ╰☆╮╰☆╮╰☆╮ ╰☆╮

මෙන්න යාළුවනේ බාගන්නකොහොමද යාළුවනේ භාණ්ඩේ.....
එල නේද?

එහෙනම් මම දැන් යන්නයි හදන්නේ....
ඔයාලගේ වටිනා අදහස් මේ පොස්ට් එකට දාන්න අමතක කරන්න එපා!!!!

ඔන්න එහෙනම් මම ගියා.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!No comments:

Post a Comment