ඇති තරම් File Upload කරමු. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, November 1, 2014

ඇති තරම් File Upload කරමු.

මෙන්න ඔයාලට ඇති තරම් Upload කරන්න Site


    

මම අදත් ඔයලට ඉතාම වැදගත් වන දෙයක් අරන් අවා...ඒ තමයි File Upload කරන්න පුළුවන් එළකිරි වගේ site වගයක්...මෙතන site 100ක් විතර තියෙනවා...සමහර අය මොකක්ද බලයි මේ File Upload කියන්නේ කියලා නේද?

File Upload කියන්නේ අපි ගාව තියෙන File අන්තර්ජාලයේ රඳවා තියෙන එකට...ඉතින් මෙතැනදී සුරක්ෂිත බව තමයි අංක එක...මොකද අපේ Files අපට ඉතාම වැදගත් නිසා..මේ site ටික නම් සුම්මා තමා...කිසිම බයක් නැතුව අපිට File Upload කරන්න පුළුවන්...

ඔයලට තියෙන්නේ මේ site වලට ගිහිල්ලා Account එකක් හදාගන්න එක විතරයි..එතකොට ඔයාලට File upload කරන්න පුළුවන්..

ගිහිල්ලම බලන්නකෝ....ඔන්න තියෙනවා Site ටික....

 1. http://fs01.info/
 2. http://flashmirrors.com/
 3. http://www.upload.tc/
 4. http://400kb.com/
 5. http://file.my/
 6. http://www.mainshared.com/
 7. http://www.mydatacase.com/
 8. http://filerio.in/
 9. http://www.filetolink.com/
 10. http://filesratio.com/
 11. http://wefile.org/
 12. http://www.yourfilelink.com/
 13. http://www.webfilehost.com/
 14. http://d-h.st/
 15. http://megaswf.com/
 16. http://www.filesonly.com/
 17. http://www.filecargo.com/
 18. http://www.upitus.net/
 19. http://ghost.new-web.net/
 20. http://amonshare.com/
 21. http://www.files2net.com/
 22. http://www.squillion.com/
 23. http://www.megafileupload.com/
 24. http://filesave.me/
 25. http://freakshare.com/
 26. http://boltfile.com/
 27. http://www.peejeshare.com/
 28.  http://uploadany.com/
 29. http://bayfiles.com/
 30. http://czshare.com/
 31. http://glumbouploads.com/
 32. http://muchshare.net/
 33. http://www.filehost.ws/
 34. http://mirrorstack.com/
 35. http://cramit.in/
 36. http://brontofile.com/
 37. http://www.sharebeast.com/
 38. http://www.datafilehost.com/
 39. http://www.uloz.to/
 40. http://upload-il.net/
 41. http://minus.com/
 42. http://onmirror.com/
 43. http://www.imzupload.com/
 44. http://rcupload.com/
 45. https://www.box.com/
 46. http://www.putlocker.com/
 47. http://www.ziddu.com/
 48. http://filemates.com/
 49. http://luckyshare.net/
 50. http://www2.speedyshare.com/
 51. http://goldfile.eu/
 52. https://www.furk.net/
 53. http://www.xup.in/
 54. http://www.share-online.biz/
 55. http://uploads.ziddu.com/
 56. http://ifile.it/upload-classic.html
 57. http://www.sendspace.com/
 58. http://www.enterupload.com/
 59. http://www.madshare.com/
 60. http://www.unibytes.com/
 61. http://www.embedupload.com/
 62. http://ul.to/
 63. http://letitbit.net/
 64. http://rapidgator.net/
 65. http://rapidshare.com/
 66. http://lix.in/
 67. http://hotfile.com/
 68. http://www.filereactor.com/
 69. http://depositfiles.com/
 70. http://www.filejungle.com/
 71. http://filepost.com/
 72. http://www.mediafire.com/
 73. http://ryushare.com/
 74. http://bitshare.com/
 75. http://bayfiles.com/
 76. http://wikisend.com/
 77. http://www.4shared.com
 78. http://hitfile.net/
 79. http://www.uploadboost.com/
 80. http://bitshare.com/
 81. http://www.zippyshare.com/
 82. http://oron.com/
 83. http://hulkshare.com
 84. http://www.filefactory.com/ 
 85. http://www.files.to/
 86. http://www.gigasize.com/
 87. https://www.transferbigfiles.com/
 88. http://www2.zshare.ma/
 89. http://www.uploadmb.com
 90. http://www.netload.in/
 91. http://turbobit.net/
 92. http://shareflare.net/
 93. http://crocko.com/
 94. http://extabit.com/
 95. http://uploadstation.com/
 96. http://longfiles.com/
 97. http://premiumfresh.in/ (premium accounts)
 98. http://upload.megashare.com/
 99. http://www.multiupload.com/
 100. http://uploading.com/

දැන් ඉතින් Files ඇති තරම් Upload කරන්න පුළුවන්...

මොකක් හරි අවුලක් අවොත් අහෙනම් Comment එකක් දාලා අහන්න....


එහෙනම් මම දැන් යනවා.....
එහෙනම් ඔන්න ගියා....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!!!!!


No comments:

Post a Comment