කිසිම Software එකක් නැතුව android apps pc එකට Download කරමු - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, November 28, 2014

කිසිම Software එකක් නැතුව android apps pc එකට Download කරමු

ඔන්න අද කියන්නේ කසිම software එකක් නැතුව android apps අපේ pc එකට හරි lap එකට හරි download කරගන්න හැටි.ඔයාල දන්නෝනේ ඉතින් google play එකට ගියහම pc එකෙන් තියෙන්නේ phone එකට ඕන app එක install කරන්න කියල.ඒක සමහරක් වෙලාවට අපිට කරදරයි.ඔන්න එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමුකෝ
ඔයා මුලින්ම play store එකේ ඔයාට ඕන app එක තෝරාගෙන එකේ ලින්ක් එක copy කරගන්න.දැන් යන්න මෙන්න මේ පහල තියෙන site එකට
apps.evozi.com/apk-downloader/

දැන් අර ඔයා copy කරගත්තු ඒ link එක මේ පහල රූපේ තියෙන තැන paste කරන්න.

ඊට පස්සේ generate download link කියන එක click කරන්න.දැන් බලන්නකො ඔයාගේ app එක දොව්න්ලොඅද් වෙයි pc එකට

ඔන්න එහෙනම් අපි ගියා

No comments:

Post a Comment