පියාබන android man කෙනෙක්ව බ්ලොග් එකට දාමු

December 26, 2014

කොහොමද යාලුවනේ.ඔන්න ඔයාගේ බ්ලොග් එකට android man කෙනෙක්ව අරගෙන ආවා.මේක දැන්මට බ්ලොග් එක slow වෙන්නේ නැ.ඔන්න එහෙනම් මන් පහලින් code එක දානවා.ඔයාල ඒක blogger.com එකට ගිහින් layout එකේ add gadget වලින් මේ html code එක දානකො.මේකේ username කියන එකට ඔයාගේ twitter account එකේ username එක දෙන්න.ඔන්න එහෙනම් code එක.

<script type="text/javascript" src="http://makingdifferent.github.io/blogger-widgets/flying_android_man.js"\></script>
<script type="text/javascript">
var twitterAccount = "username";
var tweetThisText = "tweet test";
tripleflapInit();

</script><noscript><span style="font-size:11px;">Flying android man Widget By <a href="http://www.makingdifferent.com\">makingdifferent.com</a></span></noscript>
ඔන්න යාලු එහෙනම් අපි ගියා.........................................

Artikel Terkait

Previous
Next Post »

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.
EmoticonEmoticon