පරිගණකයට නිතරම එන වයිරස් අයින් කරලා දාමු. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, December 19, 2014

පරිගණකයට නිතරම එන වයිරස් අයින් කරලා දාමු.

Virus Remover For PC

ඔයාලගේ පරිගණකයට නිතරම ඇතුල් වෙන වයිරස් කීපයක් තියෙනවා නේ.
අන්න ඒවා අයින් කරගන්න නියම සොෆ්ට්වෙයා
 එකක් අපි අද ඔයාලට ගෙනාවා..........

මේක Save කරලා තියාගත්තත් පාඩු නැ සම්පුර්ණ ෆුල් වර්ෂන් එක තමයි දෙන්නේ.


මේ සොෆ්ට්වෙයා එකෙන්....

Task-Manager අතුරුදහන් වෙන එක....
Folder Option අතුරුදහන් වෙන එක....
System Restore.....
රෙජිස්ටර් වෙනස් වෙන එක.....
Host ෆයිල් වෙනස් වෙන එක......
සියලුම වාගේ ජනප්‍රිය වයිරස් අයින් කරන්න පුළුවන්.........

මෙන්න මෙතනින් ගන්න....... 

එහෙනම් වැඩේ ගොඩනේ.....
මේ පොස්ට් එක ඔයාලට වැදගත් උනානම් ඔයාලගේ අදහස් එක කරන්න අමතක කරන්න එපා!!!!!!!!
එහෙනම් මම ගියා......
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!


No comments:

Post a Comment