නියම Download Manager apps 4ක් මෙන්න (android)

11:09:00 AM
ඔන්න මගේ යාලුවන්ට අද නියම download manager app 4ක් අරගෙන ආවා ඔයාලගේ android device එකට ඔන්න එහෙනම් පහලින් ලින්ක් දානවා අරගෙනම බලන්නකෝ.ad දාල න හොදේ.

 Download Advannced Download Manager

advanced download manager screenshots

Download Loader Droid Download Manager

loader droid download manager screenshots

Download Turbo Download Manager

turbo download manager screenshots

Download Easy Downloader Pro

easy downloader pro screenshots

Artikel Terkait

Previous
Next Post »

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.
EmoticonEmoticon