ගුගල් දෙය්යගේ වැඩ කිඩ ටිකක් මෙන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, January 10, 2015

ගුගල් දෙය්යගේ වැඩ කිඩ ටිකක් මෙන්න

හම්මේ කාලෙකින් පොස්ට් එකක් දාන්න බැරිඋනා එපා වෙනවා බං මේ දවස් වළ මොකක්ද උනත් තියෙනවා බං එක හැදිලා හිටියනේ හරි කොහොමහරි දැන් බොරු කිව්වා ඇති වැඩේට බහිමුකො මන් අද ගෙනාවේ ගුගල් එකේ වැඩ ටිකක් මේවා ගුගල් එකේ ගහල සේර්ච් කරහම එක එක වැඩ වෙනවා එහෙනම් කියෙව්වා ඇති බාගෙනම බලන්නකෝ 
Download Now

No comments:

Post a Comment