මෙන්න ඔයාලට සොෆ්ට්වයා ගොන්නක් එකම භාණ්ඩයකින් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, January 10, 2015

මෙන්න ඔයාලට සොෆ්ට්වයා ගොන්නක් එකම භාණ්ඩයකින්

All In One Software Collection For PC
                                   

       ඔන්නැ මම තවත් පොස්ට් එකක් අරගෙන අවා.....ඉතින් අපි ඔයාලට හැමදාම 
              දෙන්නේ එක එක සොෆ්ට්වයානේ....ඉතින් අද මට එක පාරටම හිතුනා 
                     ඔයාලට සොෆ්ට්වයා ගොඩක් තියෙන එක මෘදුකාංගයක්
                                           දෙන්න ඕනේ කියලා..... 


          මේක සොෆ්ට්වයා Collection එකක්....මේක 59.57MB විතරයි....ඔයාලගෙත්                               පහසුවට....පරිගණකයේ අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වැඩක් 
                                   කරගැනීමට මේක ඔයාලට වඩාත් ඉවහල් වෙයි......

                                         මෙන්න එහෙනම් බාගන්න.
                                 


එහෙනම් මම දැන් යනවා.....
ඔයාලට මේ පොස්ට් එක වැදගත් උනානම් ඔයාලගේ අදහස් එක් කරන්න අමතක කරන්න එපා!!!!
එහෙනම් මම ගියා.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!

No comments:

Post a Comment