පට්ට Calculator තුනක් මෙන්න මගෙන්. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, January 23, 2015

පට්ට Calculator තුනක් මෙන්න මගෙන්.

 Free Calculator For PCඉගෙනගන්නා  නංගිල මල්ලිලාට මෙන්ම සැම කෙනෙකුගේම පරිගනකය් අතුබිය යුතු ඉතා වට්නා කැල්කියුලේටරයක් ගැන තමයි අද කථාකරන්නේ.........
මුලික ගනිත ක්‍රම සිට ඉතා සන්කිර්න ගනිත ක්‍රම දක්වා අප අද ලබාදෙන කැල්කියුලේටර මගින් නිවරදි විසදුම් ලබාගත හැකි  වගේම සංඛ්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක් සිදු කළ හැක තවද ද්විමය හා ෂඩ් දශම ගණනය කිරීම් හා අංක ගණිතය, ත්‍රිකෝණමිතික,
මිනුම් ඒකක පරිවර්තනය දින දසුන දින ගණනය කිරීම සහ ඔබේ උකස්, වාහන බදු හා ඉන්ධන ආර්ථිකය තෙරුම් හැක. 

CCCalc
සරල ගණනය කිරීම් සිදු කරයි, සෘණ, ගුණ, බෙදා, වර්ග මූලය සහ සියයට ගණනය කිරීම්. සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සරල කිරීම සඳහා CCCalc  මෙහෙයුම් කට්ටලයක් ලක්ෂණයන්ද හෙබි වෙයි....

cccalc
CalcTape

calctape

SpeedCrunch

speedcrunch


එහෙනම් මම දැන් යනවා.....
ඔයාලට මේ පොස්ට් එක වැදගත් උනානම් ඔයාලගේ අදහස් එක් කරන්න අමතක කරන්න එපා!!!!
එහෙනම් මම ගියා.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!
 


No comments:

Post a Comment