හොදම මිලට ලැබෙන හොදම Video Converters දෙකක් මෙන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, January 16, 2015

හොදම මිලට ලැබෙන හොදම Video Converters දෙකක් මෙන්න

Video Converters For PC
 
ඔබට අවශ්‍යම විඩියෝ පටයක් ඔබගේ පරිගනකයේ බැලිය නොහැකිද​? ඔබගේ දුරකතනයට සහය දක්වන්නේ නැතිද? 
එසේ විමට හේතුව AVI, MOV, MPEG, FLV, MKV, MP4 යන අකෘති තිබනමයි,එම නිසා ඔබට සරිලන ආකාරයට විඩියෝව සකසා ගැනිමට නම් ඔබ වීඩියෝ පරිවර්තකයක සහය ලබාගත යුතුය​.වෙලද​පොළ තුළ වීඩියෝ පරිවර්තක ගොඩක් තියෙනවා......
 එයින්බොහෝ මෘදුකාංග වාණිජ මෘදුකාංග වුවද වාණිජ මට්ටමේ නොව නිදහස් පරිවර්තක ද පවතී මේ එවැනි  මෘදුකාංග2ක් . 
 පහලින් අරගෙන බලන්න​.......

Any Video Converter Free

avc-free-v5

  මෙන්න එහෙනම් බාගන්න
http://www.any-video-converter.com/download-avc-free.php
KoyoteSoft Free Video Converter

FreeVideoConverter

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න
http://www.koyotesoft.com/video-software/free-video-converter.html
එහෙනම් මම දැන් යනවා.....
ඔයාලට මේ පොස්ට් එක වැදගත් උනානම් ඔයාලගේ අදහස් එක් කරන්න අමතක කරන්න එපා!!!!
එහෙනම් මම ගියා.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!
No comments:

Post a Comment