ලේසියෙන් ISO (image) files Burn කරමුද?

අද මම ඔයාලට දෙන්නෙ කරන්නImage file burn පුලුවන් පොඩි softwear එකක් මෙක පොඩි උනාට ගින්දර වගේ වෑඩ වඩි කතා ඔන නෑ මෙක හොද bootable disc කිසි කරදරයක් නෑතුව burn කරගන්න පුලුවන් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා


Download

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.