ඕන කරන SOFTWARE එකපාරම INSTALL කරන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, February 1, 2015

ඕන කරන SOFTWARE එකපාරම INSTALL කරන්න

One Click And Install Software
 Windows  එහෙම නැත්නම් Linux අලුතින් Install කලා නම් අමතර Software එකින් එක Install කරන එක කරදර වැඩක් නිසා ඕන කරන Software එක Click එකකින් Install කර ගන්න පුළුවන් Website එකක් ගැන තමයි අද ලියන්නේ.........
මේ Ninite Site එකට ගිහිල්ලම බලන්න ඕනි කරන Ssoftware ටික Select කරලා එක පාරම Install කර ගන්න පුළුවන්.......

Windows සහ Linux යන දෙකටම වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන්.
windows වලට Xp, Vista සහ Windows 7,8 වලට විතරයි වැඩ කරන්නේ. 
Windows තියන අය මේ Link එකෙන් ගිහින් බලන්න.....
Linux භාවිතා කරන අය මේ Link එකෙන් බලන්න.......
එහෙනම් මම දැන් යනවා.....
ඔයාලට මේ පොස්ට් එක වැදගත් උනානම් ඔයාලගේ අදහස් එක් කරන්න අමතක කරන්න එපා!!!!
එහෙනම් මම ගියා.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!

No comments:

Post a Comment