ඕන එකක Password Recovery කරමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, March 30, 2015

ඕන එකක Password Recovery කරමුද?


ඔන්න අද අලුත් සොෆ්ට්වෙයා එකක් අරගෙන අවා.මේකෙන් පුළුවන් File Password,Internet And Network Password සහ Windows Administer Password Recovery කරන්න පුළුවන්!
මේ සොෆ්ට්වෙයා එකෙන් තව දෙයක් කරන්න පුළුවන් ආරක්ෂා කරලා තියන File ඉක්මනට හොයාගන්න
පුළුවන්.හැබැයි මේක Hack කරන්න භාවිතා කරන්න නම් එපා!!
මේක අපි ඔයාලට Full Version සොෆ්ට්වෙයා එකම දෙනවා.
ඔන්න Screen Shot එකත් බලනකො!!


එහෙනම් ඕන අය Download කරගන්න ..
29 MBComment එකකුත් දාලම යන්න යාලුවනේ!!!!!!

1 comment: