හදිසියට හොර Email එකක් හදමු. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, April 16, 2015

හදිසියට හොර Email එකක් හදමු.

How To Create Fake Email
ඔන්න ඉතින්  අද කියල දෙන්නේ හොර Email  එකක් හදාගන්න විදියක්.සමහර වෙලාවට ඔයාගේ වැඩවලට.Net එකේ රවුම් ගහනකො​,Net  එකේ හොරවැඩ කරනකො Email ලිපිනයක් වුවමනා වෙන්න පුලුවන්නේ ඒත් හැම එකටම ඔයාගේ හරි Mailඑක දෙන්න බැනේ අන්න එකට අපිට පුලුවන් මේවගේ හොර Email එකක් ලබාගන්න​. හැබැයි මේක වැඩ කරන්නේ විනාඩ් 10 විතරයි.

මෙකේ කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් යන්න..

මෙය වලංගුවන්නේ මිනිත්තු 10 කි.... මෙම ලිපිනයට යොමු වූ පසු වී ඇත්තේ ඔබට ලැබෙන තාවකාලික 
ඉමේල් ලිපිනයි... පහලින් ඇත්තේ ඔබට අදාල Inbox එකයි.. දැන් මෙතනින් යන්න​
මෙහිදී ලැබෙන කෙටුව තුල ලිපිනයක් ටයිප් කරන්න 
උදා-123@456  ලෙස

ඉන්පසු යන්න Go මත Click කරන්න 
දැන් ඔබට අදාල ඉමේල් ලිපිනය හා ලැබෙනු ඇත.... 
ලිපිනය රතු පාටින් දිස්වනු ඇත...  එම ලිපිනය Copy කර පුයෝජනයට ගන්න.........

( මෙය උපුටා ගත් පොස්ටුවකි )No comments:

Post a Comment