තාමත් ඔයාගේ windows os එක Activate කරගත්තේ නැද්ද? මෙන්න එහෙනම් activate කරගන්න. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, April 12, 2015

තාමත් ඔයාගේ windows os එක Activate කරගත්තේ නැද්ද? මෙන්න එහෙනම් activate කරගන්න.

කොහොමද යාලුවනේ ඉතින්.අපේ දැන් ඉතින් යාළුවො ගොඩක් ලගනම් එක එක විදිහේcrack තියෙනවනේ ඔයාලගේ windows products activate කරගන්න.ඔන්න මන් තාමත් windows 7,8,8.1 වගේ os activate කරගත්තේ නැති යාලුවන්ට හොද සොෆ්ට් එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලගේ windows os එක activate කරගන්න.
මුලින්ම මේ software එක ඔයා download කරගන්න

Download Now (3.5mb) 

දැන් ඒ download කරගත්තු file එක open කරගන්න.

දැන් remove wat කියන එක click කරන්න
දැන් පොඩි කොටුවක් open වෙයි.එකේ ok දෙන්න.
දැන් ටිකක් වෙලා ඉන්න.එතකොට ආයිත් කොටුවක් එයි එකේ okදෙන්න ඊට පස්සේ auto ඔයාගේ pc/lap එක restart වෙයි.

ඔන්න එහෙනම් වැඩේ ඉවරයි අපි කැපුනා........................................

1 comment: