තාමත් Windows 8 දාන්න බැරුව Windows xp දාගෙන ඉන්න අයට - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, May 10, 2015

තාමත් Windows 8 දාන්න බැරුව Windows xp දාගෙන ඉන්න අයට

Windows 8 Transformation Pack

Image result for windows 8 transformation pack free download for windows xp
 මේක ගොඩක් වටිනවා තාමත් windows xp පාවිච්චි කරන අයට. මේක skin pack එකක් මේකේ නම තමයි Windows 8 Transformation Pack ඉතින් මේක දැම්මහම ඉතින් windows 8 දැම්ම වගේ තමයි...

ඔයාල දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් skin pack එකක් install කරගන්න...දන්න නිසා මන් අමුතුවෙන් කියල දෙන්න ඕනේ නෑ නේ..

පහලින් බාගන්න .creen shot ටිකක් බලල ඉන්න ..
මේක Windows 7 වලටත් වැඩ .Image result for download gif

No comments:

Post a Comment