ගණිතය ඉගෙන ගන්න Learn Maths.

 අද මම දෙන්න යන්නේ පොඩි සොෆ්ට් එකක් මේකෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න අහනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙමින් පොඩි fun එකක් ගන්න තමා තියෙන්නේ 600kb තියෙන්නේ.මේකේ තියෙන විශේෂයක් තමයි මේක හදල තියෙන්නේ ලංකාවේ අයිය කෙනෙක් පහලින් බාගන්ඩ 
Download Now
Previous
Next Post »

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.
EmoticonEmoticon