ඩේටා කපාගන්නේ නැතුව fb යමුද?? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Sunday, June 14, 2015

ඩේටා කපාගන්නේ නැතුව fb යමුද??

බුකියේ ඇලිල ඉන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් app එකක් තමයි මම අද දෙන්න යන්නේ ඒ තමයි...
fb lite 
මේකෙන් ෆොන් එකේ battry අඩු වෙලාවට සහ data අඩු වෙලාවට අඩු deta ප්‍රමාණයකින් සහ අඩු battry දාර්තාවයකින් ෆ්බ් එකේ සැරිසරන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩේ නේ එලනේ :) පහලින් app එක බාගන්න :) 
1 comment: