පට්ට Social apps ටිකක් මෙන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, June 16, 2015

පට්ට Social apps ටිකක් මෙන්න

දැනට ලෝකයේ ගොඩක්ම දෙනෙක් පාවිච්චි කරන Social apps ටිකක් තමයි මම අද දෙන්න යන්නේ.හැමදාම fb ඉන්න ගිහමත් එපා වෙනවනේ නේද
.වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ app එකකින් වෙනත් 
 Social Media එකකින් චැට් පාරක් දාල බලන්නකෝ ;) පට්ටම apps ටිකක් තමයි තියෙන්නේ බාගන්නකො පහලින් Facebook

No comments:

Post a Comment